4 FALE ? 4 SPOJRZENIA

Ideą tego foto-dokumentalnego projektu jest ukazanie życia i wzajemnych relacji pomiędzy polskimi imigrantami przybywającymi falami do Wielkiej Brytanii poczynając od czasów drugiej wojny światowej. Przedstawione grupy różnią się wiekiem, wykształceniem, pochodzeniem i doświadczeniami. Różne były także ich powody emigracji, tym samym wydaje się, że nie mają ze sobą wiele wspólnego. Istnieje także wiele stereotypów dotyczących polskich imigrantów, które są niestety powtarzane i utwierdzane również przez samych Polaków. Wystawa kwestionuje i podważa powszechne stereotypy dotyczące Polaków na emigracji, ukazując jednocześnie ich zróżnicowanie i odmienność.  W projekcie zebrane są osobiste historie, uwagi, myśli i refleksje Polaków mieszkających w Londynie. To poszatkowana opowieść o trudnych życiowych wyborach i decyzjach, patriotyzmie, asymilacji, osobistej i grupowej tożsamości oraz ludzkiej różnorodności.

Program został zrealizowany przy wsparciu British Council w ramach programu Nawigatorzy Międzykulturowi. Centrum Karmelicka jest partnerem i współorganizatorem wystawy.

Zapraszamy na oficjalne otwarcie wystawy 10 września o godz. 17.00.
Będzie ona otwarta od 8 do 22 września w godz. 9.00 do 19.00.
Adres: Centrum Karmelicka, ul. Karmelicka 26 (wejście z lewej strony; na tyłach budynku)