Młodzieżowy Parlament Europejski – Skopje 2011

Od 2009 roku pięć mazowieckich szkół (Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im. Bronisława Geremka STO, Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO z Milanówka oraz 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Jasienicy i LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Witkacego) bierze udział w projekcie Model European Parliament. Nasi uczniowie raz na pół roku, na wiosnę i na jesieni, wyjeżdżają na obrady młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Sesje parlamentarne odbywają się w różnych zakątkach naszego kontynentu.

Jak dotąd byliśmy w Bonn i Hagdze, a w tym roku w Talinie i Skopje. Wspólnie z kolegami z krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych debatują na tematy ważne z punktu widzenia Europy i świata. Praca odbywa się, jak na parlament przystało, w komisjach spraw zagranicznych, rozwoju, ekonomii i polityki monetarnej, kultury i edukacji, zatrudnienia i spraw społecznych i innych. Siłą rzeczy tematem często poruszanym na macedońskiej sesji był ogólnoświatowy kryzys, który dotknął również kraje europejskie m.in. Grecję, Włochy czy Portugalię. Polska delegacja odgrywała ważną rolę i oczekiwano wiele od naszych parlamentarzystów ze względu na prezydencję Polski w Unii Europejskiej, która przypadła właśnie na drugie półrocze 2011 roku. Efektem prac uczniów były rezolucje, które następnie głosowano na forum ogólnym. Te które znalazły poparcie zostały przyjęte i trafią do dorosłego Parlamentu Europejskiego aby dorośli parlamentarzyści mogli się zapoznać z głosem młodego pokolenia, jak młodzież rozwiązała by problemy nad którymi pochylają się obecnie dorośli. Kolejne spotkanie odbędzie się na Słowenii w marcu 2012 roku.