Młodzieżowy Parlament Europejski – Madryt 2012

Młodzieżowy Parlament Europejski jest organizowany przez Fundację Model European Parliament z Hagi (Holandia). W projekcie biorą udział państwa Unii Europejskiej oraz kilka krajów spoza wspólnoty np. Chorwacja, Turcja, Macedonia. W sumie na każde spotkanie przyjeżdża około stu osiemdziesięciu delegatów. Są oni podzieleni na dwie grupy a w ramach tych grupa na 5 komitetów. Każdy z komitetów ma określony temat. Po pracach w komitetach powstają rezolucje, które następnie są głosowane na forum młodzieżowego parlamentu (tak jak w dorosłym parlamencie). Obrady parlamentu odbywają się w budynkach narodowych parlamentów, odpowiednikach naszego sejmu lub senatu. Propozycje, które zyskują akceptację młodych parlamentarzystów są później wysyłane do dorosłego Parlamentu Europejskiego i tam dyskutowane.

Na sesji w Madrycie naszą szkołę reprezentował Michał Pisula. Uczestniczył w obradach komitetu Legal Affairs (dot. prawa w UE).