Masoneria. Pro publico bono

Masoneria - 01W ostatnich dniach października zwiedziliśmy w Muzeum Narodowe nową wystawę dotyczącą ruchu masońskiego. „Masoneria. Pro publico bono”. Wystawa zajmuje 8 pomieszczeń i stylizowana jest na wzór drogi wtajemniczenia: od adepta po najwyższe szczeble. Ilustruje wartości towarzyszące ruchowi wolnomularskiemu, ale też historię całego ruchu na tle wydarzeń rozgrywających się na przestrzeni wieków w Polsce. Oprócz prezentowanych eksponatów w liczbie 500, pochodzących głównie z magazynów Muzeum Narodowego, ale też innych polskich instytucji i zbiorów prywatnych. Ekspozycji towarzyszą m. in. multimedialne prezentacje, jak też wydarzenia towarzyszące np. gra miejska, wycieczka do Arkadii pod Nieborowem.