„Obiady czwartkowe” czyli z czwartkową wizytą u króla Stasia

Korzystając z akcji „ Darmowy listopad” zwiedziliśmy siedzibę królewską w Łazienkach. Pogoda, która zapowiadała się raczej nieciekawie nagle uległa gwałtownej poprawie i można było bez ograniczeń obcować ze wspaniałościami XVIII-wiecznego zespołu parkowo-pałacowego, założonego przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W ramach zajęć edukacyjnych zwiedziliśmy Pałac na Wyspie, Teatr, Pałac Myślewicki, Podchorążówkę. Mogliśmy zapoznać nie tylko z sztuką klasycystyczną XVIII wieku, ale również usłyszeć historie związanych z wybuchem powstania listopadowego.

Architektura, historia, sztuka miała mocną konkurencję w postaci fauny (pawie, kaczki i wiewiórki), która spacerowała po królewskim parku.