Juvenes Translatores 2016/17

24 listopada Komisja Europejska po raz dziesiąty zorganizowała konkurs Juvenes Translatores na najlepszych młodych tłumaczy Unii Europejskiej. Liczba szkół, które uczestniczą w projekcie jest uzależniona od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim. Z Polski wybrano losowo 51 szkół. Dostaliśmy zatem wielką szansę. Celem konkursu jest popularyzacja nauki języków obcych i zachęcenie młodych do wybrania w przyszłości zawodu tłumacza. Umberto Eco powiedział, że „tłumaczenie to język Europy”. Młodzi ludzie muszą uczyć się jak przekazać sens i istotę wypowiedzi, jak wywołać u odbiorcy tłumaczenia taką reakcję, jaką wywołałby oryginał. Aby dobrze to zrobić trzeba mieć wszechstronną wiedzę, wyczucie stylu i trzeba dobrze znać oba wybrane konteksty kulturowe.
W tegorocznej edycji uczestniczyli uczniowie urodzeni w 1999 roku. W naszej szkole było to pięcioro przedstawicieli klasy II liceum – Julia Adamska, Julia Dąblewska, Marta Krawczyk, Oskar Kuriata i Maria Popkowska. Z dwudziestu czterech możliwych języków wszyscy wybrali teksty w języku angielskim, które mieli przełożyć na polski. Prace będą sprawdzone przez profesjonalnych tłumaczy zatrudnionych w Unii Europejskiej. Nagroda jest bardzo atrakcyjna. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na trzydniową wycieczkę do Brukseli gdzie zostaną im wręczone dyplomy.