Rozpoczęliśmy warsztaty lotnicze

14 marca, rozpoczęliśmy cykl warsztatów lotniczych dla uczniów naszego liceum. Zajęcia zapoznające z przepisami ruchu lotniczego, służbami ruchu lotniczego i informacji lotniczej, prowadzone są pod patronatem pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Na pierwszym spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, co to jest FUA, ASM, ICAO, AUP itd. Aby poznać odpowiedzi na te pytania i dowiedzieć się jak wyp

ełniać Flight Plan- zapraszamy na kolejne zajęcia.