Spotkanie z Panią Krystyną Budnicką – dzieckiem holocaustu

17 marca 2017 roku w ramach przygotowań do corocznej akcji społecznej „ Żonkil”, upamiętniającym wybuch powstania w getcie warszawskim, młodzież z klas naszego gimnazjum oraz liceum uczestniczyła w spotkaniu z Panią Krystyną Budnicką w Muzeum Historii Żydów Polskich. Pani Krystyna, jako jedyna osoba z całej swojej rodziny przetrwała okres okupacji, życie w getcie, powstania w getcie warszawskim oraz powstanie warszawskie. Dziś przekazuje swoje wspomnienia młodym, aby nie powtórzyć błędów sprzed ponad 70 lat.