Warsztaty antydyskryminacyjne

Jak zawsze na początku nowego roku szkolnego nowe klasy witamy specjalnie przygotowanymi dla nich warsztatami. Tak było i tym razem. Klasa 1 liceum 7 września wzięła udział w zajęciach. Miały one dwa cele: z jednej strony integracja uczniów i uczennic, a z drugiej – zapoznanie z tematem antydyskryminacji. Było o stereotypach, wykluczeniu, dyskryminacji i oczywiście o tym, co zrobić, żeby niczego takiego nie było w naszej szkole. Uczniowie i uczennice dowiedzieli się, co ich różni, a co ich łączy, a także zastanawiali się, jak chcieliby, żeby wyglądała ich grupa. Wspólnie ustalaliśmy, jak to zrobić, żeby była zgrana i żeby wszyscy czuli się w niej dobrze.