Zmiana Warty

1 października 2018 roku Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokszałcącego nr 7 im. Bronisława Geremka w Warszawie, dr Piotr Kostrzyński , wraz z wiceprezesem Fundacji AlterEdu Robertem Sitkowskim wzięli udział w podniosłej uroczystości. W 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, z którą współpracuje nasza placówka edukacyjna, nastąpiła zmiana dowództwa-  obowiązki dowódcy od płk mgr inż. pil. Piotra IWASZKI objął płk dypl. pil. Krzysztof STOBIECKI. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym głównym punktem programu był symboliczny akt przekazania sztandaru jednostki oraz podpisanie protokołów przekazania i objęcia obowiązków zakończone złożeniem meldunku przełożonemu.

Panu Pułkownikowi Piotrowi Iwaszce dziękujemy za wsparcie naszej placówki w procesie edukacyjnym i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Panu Pułkownikowi Krzysztofowi Stobieckiemu życzymy satysfakcji z wypełniania codziennych zadań żołnierza