Nauczanie hybrydowe

W dniach 17 – 21 maja szkoła prowadzi nauczanie „hybrydowe”

Zajęcia stacjonarne (w szkole) odbywają się zgodnie z planem lekcji w dniach:

Poniedziałek: Klasa 1a i 1b
Wtorek: Klasa 2a(4) i 2b (4)
Środa: Klasa 2a(3) i 2b (3)
Czwartek: Klasa 1a i 1b
Piątek: Klasa 2a(4) i 2b(4)

W dni, w których uczniowie danej klasy nie przychodzą do szkoły mają zajęcia on – line zgodnie z planem lekcji.