Początek roku szkolnego 2023/2024

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w SLO nr 7 im. Bronisława Geremka, które odbędzie się

w poniedziałek 4 września

Rozpoczęcie dla klasy pierwszej o godzinie 10:00

Rozpoczęcie dla pozostałych klas o godzinie 11:00

ZAPRASZAMY!