Centrum Karmelicka

4 FALE ? 4 SPOJRZENIA

4 FALE ? 4 SPOJRZENIA

Ideą tego foto-dokumentalnego projektu jest ukazanie życia i wzajemnych relacji pomiędzy polskimi imigrantami przybywającymi falami do Wielkiej Brytanii poczynając od czasów drugiej wojny światowej. Przedstawione grupy różnią się wiekiem, wykształceniem,