Współpraca

Zmiana Warty

Zmiana Warty

1 października 2018 roku Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokszałcącego nr 7 im. Bronisława Geremka w Warszawie, dr Piotr Kostrzyński , wraz z wiceprezesem Fundacji AlterEdu Robertem Sitkowskim wzięli udział w podniosłej