Centrum Edukacji Alternatywnej

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 Fundacji Alter Edu w Warszawie zaprasza do

Centrum Edukacji Alternatywnej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która jest skierowana do wszystkich młodych osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm oraz zespół Aspergera.

Jako jedyni w Polsce przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe miejsce, gdzie oprócz uczenia się zgodnie z podstawą programową klasy 1 liceum, będziecie mogli rozwijać się społecznie, a my pomożemy Wam lepiej odnaleźć się w świecie.

W klasie alternatywnej zapewnimy Wam bezpieczną atmosferę nauki i zadbamy o wasze indywidualne tempo pracy.

Od nowego roku szkolnego 202/2023 dajemy Wam możliwość uczenia się w 5-7 osobowej klasie stacjonarnej lub zdalnej, pozostającej w stałym kontakcie ze szkołą. Do nauki zdalnej zachęcamy młodzież nie tylko z Warszawy, ale całego województwa mazowieckiego.

Obecnie trwają rozmowy rekrutacyjne z uczniami i ich rodzicami na rok
szkolny 2023/2024.
Nabór wstępny został zakończony.
Mamy wolne miejsca w klasy 1 i 2 ,w kolejnym roku szkolnym, w klasach
1m, 2m w Mińsku Mazowieckim

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z informacją o naszej ofercie poniżej oraz bezpośredni kontakt ze szkołą.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7
im. Bronisława Geremka
Centrum Edukacji Alternatywnej
ul. Karmelicka 26
00-181 Warszawa

tel. 601 912 555
e-mail: edukacjaalternatywna@slo7.waw.pl

Programy wspierające rozwój psychospołeczny uczniów klasy

1c SLO nr 7

Centrum Edukacji Alternatywnej

W ramach projektu Centrum Edukacji Alternatywnej realizowanego przez fundacje AlterEdu zaplanowaliśmy szereg oddziaływań skierowanych do uczniów, mających na celu wspomaganie podopiecznych w sprawach bieżących, skutecznej nauki, planowanie cyklu edukacji, rozumieniu swoich potrzeb, skutecznej komunikacji rówieśniczej i aktywności społecznej. Celem całego przedsięwzięcia jest wykształcenie absolwentów, świadomych swojej osoby, swoich potrzeb, aktywnych społecznie oraz mają jasno określoną ścieżkę edukacyjno-zawodową.

W związku z trudnościami, które przejawiają osoby ze spektrum autyzmu szkoła przewiduje liczne zajęcia wspierających młodzież na wielu płaszczyznach takich jak

  • Trening umiejętności społecznych
  • Trening umiejętności poznawczych
  • Trening koncentracji uwagi
  • Trening aktywności społecznej
  • Zajęcia usamodzielniające
  • Drama

Zajęcia specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne, logopedia, wyrównawcze)

Zajęcia usamodzielniające

Celem realizowanego projektu jest przygotowanie młodzieży do przyszłego życia, które czeka ich po zakończeniu kształcenia w liceum. Zdobyte wykształcenie nie jest jedynym czynnikiem, który pozwoli na samodzielne, aktywne funkcjonowanie zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. W związku z tym proponujemy szereg zajęć, które pomogą uczniowi w zrozumieniu siebie, swoich mocnych stron, kompetencji oraz ich późniejszym wykorzystaniu w życiu prywatnym i społecznym.

Zajęcia usamodzielniające, to cykl weekendowych spotkań, na których będziemy podejmować tematy związane z ogólnie rozumiana samodzielnością. Począwszy od nauki przygotowania posiłków, konstruktywnych zakupów przez tematyczne warsztaty ze specjalistami. W planach mamy również zajęcia w instytucjach zajmujących się pracą z osobami ze spektrum autyzmu.

Trening aktywności społecznej

Cykl zajęć mających na celu rozwój umiejętności społecznych ucznia wykorzystywanych w przestrzeni funkcjonowania człowieka, nie tylko w grupie rówieśniczej, ale również aktywnego uczestnika życia szeroko rozumianego społeczeństwa. W obecnych czasach przestrzeń publiczna i życie społeczne jest miejscem aktywności na wielu płaszczyznach począwszy od życia lokalnego (naszej najbliższej społeczności np. ulicy, dzielnicy) po aktywności obywatela Europy, czy wręcz człowieka jako jednostkę tworzącą społeczność globalną. W przypadku osób ze spektrum autyzmu aktywne uczestniczenie w życiu jest trudne z wielu względów. W związku z tym proponowane zajęcia rozumiemy, jako formę wsparcia na polu aktywności społecznych przydatnych zarówno w relacjach towarzyskich, pracy, jak i innych podejmowanych aktywności.  Spotkania stanowią rozszerzenie treningu umiejętności społecznych o kolejne aktywności podejmowane przez „młodych dorosłych”.  W ramach przedmiotu planujemy również wyjścia do instytucji i uczestniczenie w warsztatach związanych z podejmowaną tematyką. W toku zajęć uczeń nabędzie umiejętności umożliwiających poruszania się w danych obszarach.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to rozwijanie umiejętności społecznych. Umożliwi to otwarcie się na świat, przezwyciężanie swoich trudności. TUS prowadzimy w formie tzw. „klubu przyjaciela”. Będzie to przestrzeń, gdzie w bezpiecznych warunkach, w małej grupie uczymy się dbania o swoje potrzeby, a także szacunku w relacji z drugą osobą. Będziemy oswajać lęk, smutek, złość dzięki czemu łatwiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Zajęcia mają na celu aktywizacje uczniów i nabywanie umiejętności społecznych poprzez dzielenie się swoimi zainteresowaniami i aktywne uczestnictwo w zainteresowaniach innych członków grupy. Poza tym zajęcia uzupełnione są z tematami związanymi z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, które pełnią rolę dopowiedzenia i stymulacji do wykonywanych ćwiczeń.  Uczniowie nabierają umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania wśród rówieśników.

Trening Umiejętności Poznawczych

Zajęcia będą miały na celu uświadomienie sobie wpływu funkcji wykonawczych na wybory życiowe i jakość życia społecznego człowieka.

Podczas spotkań będziemy uczyć się zarządzania własnym czasem oraz planowania działań podczas całego dnia. Zwrócimy uwagę na skuteczne sposoby uczenia się oraz jak ćwiczyć pamięć i uwagę mimowolną

Indywidualne zajęcia wspierające

Cotygodniowe spotkania ze specjalistami pracującymi w szkole, mające na celu wsparcie ucznia w codziennym funkcjonowaniu na terenie placówki oraz innych zagadnieniach, które mogą być trudne dla podopiecznych. Specjaliści określają formę oraz zakres wsparciu na podstawie informacji zawartych w orzeczeniu oraz wynikających z własnych obserwacji a także wywiadu z rodzicem.  Do wspomnianych form wsparcia zaliczamy zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedie, zajęcia wyrównawcze.

Na terenie placówki pracuje grono specjalistów, którzy w każdej chwili gotowi są  wesprzeć ucznia.  W razie potrzeby podopieczni mogą zgłosić swój problem i otrzymać oczekiwaną pomoc. Specjaliści utrzymują stały kontakt z rodzicami.

Trening koncentracji uwagi

Prowadzone zajęcia mają na celu wsparcie ucznia w procesach skupiania uwagi na zagadnieniach szkolnych. Szereg ćwiczeń podejmowanych podczas zajęć wspiera koncentracje na zadaniach, skuteczną strategię rozwiązywania oraz czasie, w którym należy wykonać polecenie.

Drama

Metoda pracy z grupą bazująca na naszej naturalnej umiejętności wchodzenia w role. W ten sposób uczniowie pod „płaszczem granej roli”, w bezpieczny sposób mogą wypróbować nowe zachowania, metody i szukać rozwiązań dla bieżących trudności. Mogą uczyć się również od rówieśników, obserwując ich pomysły wdrażane w konkretnych, inscenizowanych sytuacjach. Z pomocą różnych technik uczą się również rozwijania kreatywności, koncentracji i umiejętności pracy w grupie. Jednocześnie mogą lepiej poznać samych siebie, badać swoje emocje i przekonania, znaleźć odpowiednie dla siebie techniki relaksacyjne. Zajęcia to również okazja do zwiększenia poczucia sprawczości, rozwoju empatii i podniesienia umiejętności komunikacyjnych. A wszystko to przebiega w przyjaznej atmosferze, pełnej akceptacji, otwartości i zabawy.

Aktualnie klasa 1c liczy 11 uczniów, 8 uczy się w systemie stacjonarnym ,a 3 w systemie zdalnym.

Nauczyciele i specjaliści planują swoje zajęcia i dostosowują ich ilość oraz terminy do planu lekcji klasy  oraz indywidualnych możliwości uczniów. Rozpoczęły się zajęcia na pływalni oraz  z DRAMY.
Poznajemy się wszyscy każdego dnia, obserwujemy jakie metody pracy na lekcji najbardziej odpowiadają naszym uczniom, co ich ciekawi, co lubią ,a z czego musimy zrezygnować? Spędzamy razem przerwy, a na najdłuższej przerwie jemy wspólnie obiad.

Poznajemy się każdego dnia, a wszystkie zaproponowane działania i wspólnie spędzany czas zbliżają nas do siebie.

Cały czas myślimy nad tym co jeszcze zmienić, w jaki sposób dopracować Przedmiotowe Systemy Oceniania, aby uczniowie  z sukcesem realizowali  podstawę programową i osiągali jak najlepsze wyniki w nauce. Chcemy w jak najlepszy sposób wspierać uczniów w codziennych działaniach i dzielić się swoimi zainteresowaniami.