• 1 września 1989 ? powstanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Dyrektorem zostaje Barbara Szymańska-Dziewulska, a szkoła mieści się w lokalach przy ul. Sterniczej 131 i Rozłogi 13
 • styczeń 1990 ? stanowisko dyrektora obejmuje Andrzej Skrzypczak
 • kwiecień 1990 ? przenosiny do lokalu przy ul. Ludwiki 1
 • wrzesień 1991 ? w skład dyrekcji wchodzi wicedyrektor Ida Urbańczyk
 • wrzesień 1992 – listopad 1994 ? na stanowisku wicedyrektora Idę Urbańczyk zastępuje Tomasz Piotrowicz
 • listopad 1994 – sierpień 1996 ? dyrektorem zostaje Ida Urbańczyk (wicedyrektor Tomasz Piotrowicz)
 • wrzesień 1996 – styczeń 1998 ? stanowisko dyrektora obejmuje Piotr Kostrzyński, a wicedyrektorem zostaje Ida Urbańczyk
 • od września 1998 ? szkołą zarządzają dyrektor Piotr Kostrzyński i wicedyrektor Anna Wróblewska
 • wrzesień 2003 ? przenosiny i rozpoczęcie roku szkolnego w lokalu przy ul. Smulikowskiego 1/3
 • wrzesień 2004 ? powołanie Społecznego Gimnazjum nr 55 STO
 • wrzesień 2008 ? przeprowadzka i inauguracja roku szkolnego w lokalu w Al. Stanów Zjednoczonych 24
 • wrzesień 2010 ? rozpoczęcie roku szkolnego w nowym lokalu przy ul. Karmelickiej 26