Kadra

 • Piotr Kostrzyński – dyrektor
 • Michał Przyborowski – pedagog, pełnomocnik dyrektora ds. liceum
 • Katarzyna Klimek – sekretarz szkoły
 • Monika Rybak – język polski
 • Anna Pietraszko – język polski
 • Tomasz Piotrowicz – zajęcia artystyczne, przedsiębiorczość, kultura antyczna
 • Jacek Zalewski – język niemiecki
 • Agnieszka Sozańska – język angielski, język polski
 • Aleksandra Dmowska – język angielski, język francuski
 • Kinga Owczarska – język angielski
 • Veronika Sanchez- Kindzińska – język hiszpański
 • Robert Sitkowski – historia, Polska w Europie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Agata Gołaj – historia, wiedza o społeczeńśtwie
 • Dariusz Miroński – plastyka, historia sztuki, warsztaty plastyczne
 • Bogusław Tatarewicz – WOS,  Polska w Europie, historia myśli ekonomicznej
 • Monika Wiśniewska – chemia
 • Bartłomiej Mysiński – matematyka
 • Mirosław Łyszczyk – matematyka
 • Agata Piotrowska – matematyka, chemia
 • Łukasz Nieścierewski – informatyka
 • Antonina Kopyt – psycholog
 • Magdalena Kłęk – pedagog, logopedia
 • Stanisław Głodny – pedagog
 • Mariusz Rokita – WF
 • Mikołaj Sierociuk- geografia
 • Joanna Kurowska – biologia
 • Jan Kamiński – fizyka
 • Grzegorz Żak – basen