Wewnątrzszkolny system oceniania

Do przeczytania i pobrania w formacie PDF.

Zasady pracy podczas e-nauczania w trakcie  zamknięcia szkół podczas pandemii w formacie PDF