Zajęcia dydaktyczne

W roku szkolnym 2012/2013 do liceów wkroczyła dziarsko reforma programowa. To spowodowało, że mamy teraz dwa tryby pracy:

  • dotychczasowy, można go nazwać klasycznym – wszystkie przedmioty przewidziane w podstawie programowej i programie dydaktycznym szkoły trwają trzy lata i kończą się egzaminem maturalnym, w którym by otrzymać maturę należy obowiązkowo zdać trzy egzaminy na poziomie podstawowym (z języka polskiego, wybranego języka nowożytnego i matematyki)
  • nowatorski (sic!), którego siłę oddziaływania odczują w roku szkolnym 2013/2014 dzisiejsze klasy pierwsze. W tym trybie nauki uczeń musi w klasie drugiej (w publicznych liceach już de facto już w momencie rozpoczynania nauki w liceum) dokonać wyboru od dwóch do czterech przedmiotów rozszerzonych a matura poza egzaminem na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów ? tak jak poprzednio ? musi być obowiązkowo poszerzona o jeden przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym.

Co nas charakteryzuje?

Po pierwsze,

w naszej szkole przedmioty rozszerzone to:

  • język polski
  • język angielski
  • matematyka
  • historia.

Naszym oczekiwaniem jest by uczeń, jeśli potrafi, skoncentrował się na wyborze tylko dwóch z tych przedmiotów, ponieważ w klasie drugiej i trzeciej nasi uczniowie będą mogli uzupełnić wybór o przedmiot fakultatywny.

Łączymy procesy edukacyjne na poziomie licealnym i gimnazjalnym. W pierwsze klasie liceum kończy się nauczanie, rozpoczęte w pierwszej klasie gimnazjum. Warto to wiedzieć ? trzy czwarte procesu jest realizowane w gimnazjum a jedna czwarta w liceum. Zabawne? Oj nie zawsze.

Po drugie,

Naszą ideą, którą staramy się realizować od zawsze (czyli od 1989 roku w liceum i od 2005 roku w gimnazjum) jest

I N D Y W I D U A L I Z A C J A.

Chcemy rozmawiać z uczniem, nie z klasą.

Chcemy, by każdy ? nawet najbardziej ?odjechany? ze swoimi marzeniami uczeń – znalazł u nas swoją edukacyjną przestrzeń. Stąd wśród naszych absolwentów są chemicy (rzadkość), prawnicy (częściej), humaniści (jeszcze częściej) i psychologowie (strasznie dużo). Ale także tacy, który odnaleźli się w informatyce, ekonomii, fizyce.

I to w małej szkole gdzie zwykle była tylko jedna klasa na każdym poziomie nauczania ? i do dziś tak pozostało.

Jednostkowemu podejściu do ucznia służy także Indywidualny Tok Nauki, w ramach którego układamy mu indywidualną ścieżkę edukacyjną.

Szczegóły organizacji nauczania znajdują się w zakładce REKRUTACJA. Polecamy uważną analizę.

Po trzecie,

Chcemy stworzyć w naszych szkołach przestrzeń do rozwoju nie tylko rozumu (edukacja) ale także emocji i kompetencji społecznych. Zainteresowani jesteśmy kształtowaniem postaw tolerancji i akceptacji.

Chcemy budować na tym co w nas mocne a nie podkreślać słabości i braki. 

Wszak mocne budowle powstaną tylko na mocnych gruntach.

Jak to robimy? Prowadzimy ?Debaty oxfordzkie? w gimnazjum, wyjeżdżamy na obrady Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego (MEP), gdzie młodzi ludzie debatują nad problemami współczesnej Europy i świata, organizujemy warszawski festiwal kulturalny TYRMANDIADA – odbyła się już 6. edycja, Współpracujemy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich.

W szkole działa Klub Młodego Odkrywcy ukazujący eksperymentalną i badawczą stronę powstawania wiedzy książkowej. W tym celu uczestniczymy także w Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha gdzie zajmujemy się ?inżynieryjnymi?wdrożeniami wiedzy technicznej (we współpracy ze studentami Politechniki Warszawskiej).

Dla rozwoju duchowego prowadzimy warsztaty Original Play, na które przyjeżdża do nas dr Fred Donaldson z USA a nasze nabyte umiejętności wykorzystujemy dla dobra maluchów w przedszkolach czy Domu Małego Dziecka przy ulicy Międzyparkowej 5. W tym roku odwiedziliśmy amerykańską szkołę (Easton Country Day School), w której prowadzone są analogiczne zajęcia z młodzieżą. W naszym Gimnazjum mamy także niekonwencjonalne zajęcia: ?Ja i mój Świat? oraz TUP (trening umiejętności poznawczych) i TUS (trening umiejętności społecznych). Jesteśmy ze sobą (nauczyciele i uczniowie) podczas wyczekiwanych ?Nocy w gimnazjum? ? wspólnie układamy program nocy i razem go realizujemy. Razem przygotowujemy i jemy kolację. Odkładamy na bok nasze role społeczne (ucznia i nauczyciela) i spotykamy się w naszych ?człowieczych kostiumach? ? bowiem najpierw jesteśmy ludźmi, wtórnie naszymi rolami społecznymi. Fajnie jest jak czasami ? nocą – patrzymy na siebie ?nie przez biurko?. To pozwala się lepiej rozumieć także ?za dnia?.

Wszystkie te aktywności tworzą naszą przestrzeń społeczną i podnoszą nasze kompetencje w relacjach z innymi ludźmi. To jest dla nas ważna umiejętność, bowiem

?czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci?.

Wydajemy własne ?prawdziwe? pismo ? Gazeta Muranowska to właśnie my! Pisują tam także uczniowie. Jeden z naszych absolwentów drukował tam swoją powieść, którą dziś można w wersji książkowej nabyć w księgarniach (Marek Ślusarczyk, CARVER, Wyd. Psychoskok, 2013).

I wszystkie te działania prowadzą nasze dwie szkoły:

 Społeczne Liceum Ogólnokształcace nr 7 im. Bronisława Geremka

oraz

Społeczne Gimnazjum nr 55

mieszczące się przy ulicy Karmelickiej 26.

Dorosłym także proponujemy zajęcia z gimnastyki mózgu i ?Internet 50+? ? to rodzaj działań prospołecznych na rzecz ludzi starszych. Naszym rodzicom oferujemy szkolenia podnoszące ich wiedzę o trudnym okresie dojrzewania ich pociech.

Jeśli potrzebujecie państwo dodatkowych informacji prosimy o kontakt osobisty.

Zapraszamy!!!

Do pobrania również w formacie PDF.