Plan lekcji 3 – 5 stycznia 2022

Wszystkie zajęcia w tych dniach odbywają się w formie zdalnej.

W klasach 1a, 1b, 2a, 2b, 3a4 i 3b4 zajęcia prowadzone są w formie konsultacji: Uczniowie, którzy potrzebują (lub wyznaczeni przez nauczyciela) łączą się o podanej godzinie z nauczycielem. Jest to czas, aby można było nadrobić zaległości lub poprawić niektóre oceny. Forma konsultacji zależy od nauczyciela.

Klasy maturalne (3a3, 3b3) mają zajęcia w formie zdalnej zgodnie z podanym planem. Są to normalne zajęcia lekcyjne, na których obecność jest obowiązkowa.

Proszę zwrócić uwagę na godziny umieszczone w planie. Różnią się one od godzin lekcyjnych, w ramach których lekcje zazwyczaj odbywają się w szkole.