PODANIE O PRZYJĘCIE DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BRONISŁAWA GEREMKA W WARSZAWIE  szkoły podstawowejgimnazjum

  Telefon i email do kontaktu w sprawie rekrutacji
  Adres zamieszkania

  Adres zameldowania

  Dane opiekunów  Wybór przedmiotów


  język niemieckijęzyk hiszpańskizwolniony z II języka obcego


  religiaetykażadne z powyższych


  język polskimatematykahistoria