Cytadela Warszawska

Cytadela Warszawska to dosyć smutne miejsce. Przypomina Warszawiakom o dominacji rosyjskiej z okresu zaborów. Zwiedziliśmy X Pawilon tej carskiej twierdzy. Było to miejsce przetrzymywania najważniejszych więźniów politycznych walczących o niepodległość Polski w XIX i początku XX wieku. Uczniowie mogli zapoznać