Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla (13th World Summit of Nobel Prize Laureates)

W 1999 roku z inicjatywy Michaiła Gorbaczowa, byłego przywódcy ZSRR i laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 1990, miał miejsce w Rzymie pierwszy zjazd laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Od tego momentu