Upamiętniamy powstanie w warszawskim getcie

19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w warszawskim getcie. Symbolem tego powstania stały się żółte żonkile – kwiaty, które co roku Marek Edelman (jeden z dowódców powstania) składał pod pomnikiem bohaterów getta w hołdzie swoim