My w mediach – Przyjaźń to fundament szczęścia

Pan Piotr jest nie tylko naszym dyrektorem ale zdarza mu się również bywać tu i tam w roli eksperta. W przedprzedostatni wieczór 2014 roku był gościem Tomasza Kosiorka w audycji