Młodzieżowy Parlament Europejski

Siódemka jest współorganizatorem i koordynatorem programu Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, którego pomysłodawcą i organizatorem w Europie jest holenderska Fundacja „Model European Parliament”. Poniżej znajdują się informacje o celach i sposobach działania oraz akt powołania Polskiego Komitetu Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Model European Parliament

Siedziba: Holandia

Data powstania: 1989

Adres: Surinamestraat 10, 2585 GJ The Hague, Netherlands

Władze: Gottfied Ohl (Sekretarz Generalny)

Misja: Umożliwić młodym ludziom aktywne uczestnictwo w rozwoju zjednoczonej Europy. Sprawić by stali się świadomi swojego europejskiego obywatelstwa. Robić wszystko co jest bezpośrednio lub pośrednio związane z osiąganiem tych celów.

Działalność: Fundacja organizuje symulacyjne sesje Parlamentu Europejskiego poprzez Komitety Narodowe MEP w każdym z uczestniczących w programie krajów. Podczas sesji dyskutowane są tematy i problemy zaczerpnięte z bieżących planów obrad Parlamentu Europejskiego. Sesje przebiegają dokładnie jak w prawdziwych spotkaniach parlamentarnych. Zaczynają się spotkaniami komitetów a kończą zgromadzeniem ogólnym gdzie głosowane są rezolucje czyli efekty pracy zespołów na każdej sesji. W każdym kraju jedna lub dwie szkoły pełnią role liderów i są gospodarzami cyklicznych spotkań. Uczniowie z różnych środowisk społecznych, z tak wielu szkół jak to możliwe, z wielu krajów i regionów są zapraszani do uczestnictwa w tym europejskim projekcie. Obrady Parlamentu odbywają się dwa razy do roku (kwiecień, listopad) i biorą w nich udział delegacie poszczególnych państw. Każdy zjazd odbywa się w innym kraju a uczestnicy obrad ponoszą tylko koszty dojazdu.

Fundacja dąży do ustanowienia Europejskiej sieci w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Komitety Narodowe MEP promują rozwój wymiaru Europejskiego w nowych instytucjach, utrzymują i wspierają aktywności Europejskie w szkołach, które uczestniczą w programie Model European Parliament.

MEP Polska (Polish Model European Parliament Committe)

W dniu 18 marca 2009 roku grupa inicjatywna w składzie:

 1. Andrzej Muszyński – honorowy Przewodniczący PMEP
 2. Adam Czerwoniec – koordynator – Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im. Bronisława Geremka
 3. Piotr Kostrzyński – Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im. Bronisława Geremka
 4. Leszek Janasik – Społeczne Liceum nr 5 STO w Milanówku
 5. Eugeniusz Śniegowski – Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
 6. Michał Matraszek – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego

podjęła decyzję o powołaniu Polskiego Komitetu Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, którego zadaniem będzie:

 • aktywne uczestnictwo polskiej młodzieży w działalności MEP
 • organizacja wyjazdów przedstawicieli Polski na obrady MEP
 • organizacja sesji narodowych MEP
 • organizacja konferencji międzynarodowych MEP w Polsce
 • zbieranie funduszy na organizację sesji narodowych i międzynarodowych MEP
 • propagowanie idei parlamentaryzmu europejskiego wśród młodzieży.

Sesja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego Tallinn 2011

W kwietniu polska delegacja ponownie wzięła udział w sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Tym razem spotkanie odbyło się w Talinie (Estonia). Skład naszego komitetu uległ zmianie. Powitaliśmy w naszym gronie 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz LXIV LO im. Witkiewicza. Przewodniczącą delegacji została Agnieszka Nasiłowska (pierwsza kobieta) z Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej.

Młodzieżowy Parlament Europejski Haga 2010

Już po raz drugi wzięliśmy udział w sesji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Tym razem konferencja odbyła się w Hadze w Holandii w dniach 21-28 marca 2010. W skład delegacji weszli:

 1. Janusz Bielczyński – przewodniczący delegacji (Społeczne LO nr 7 im. Bronisława Geremka)
 2. Naomi Werber (Społeczne LO nr 7 im. Bronisława Geremka)
 3. Anna Utrata (Społeczne LO nr 5 z Milanówka)
 4. Michał Żyszkowski (Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej)

Wyjazd był nie mniej udany niż poprzedni. Głównym punktem programu tygodnia spędzonego w Hadze była oczywiście ciężka praca w komisjach i na forum parlamentu. Otwarcie konferencji uświetniła swoją obecnością i przemówieniem Jej Wysokość, Królowa Holandii. Nasi parlamentarzyści spotkali się również z Ambasadorem RP w Holandii dr Januszem Stańczykiem.

Młodzieżowy Parlament Europejski Bonn 2009

Po kilku latach przerwy reaktywowaliśmy wyjazdy na obrady Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego organizowane przez holenderską fundację Model European Parliament. Pierwsza konferencja z naszym udziałem odbędzie się w dniach 21-28 listopada 2009 w Bonn. W skład polskiej delegacji weszli:

 1. Tobiasz Niewiadomy – przewodniczący delegacji (Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej)
 2. Marlena Strużak (Społeczne LO nr 7 im. Bronisława Geremka)
 3. Michalina Leszczyńska (Społeczne LO nr 7 im. Bronisława Geremka)
 4. Jakub Markiewicz (Społeczne LO nr 5 z Milanówka)
 5. Oskar Niedbalski (Społeczne LO nr 3)