Niebieski 2 kwietnia w szkołach AlterEdu

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Symbolem solidarności z osobami dotkniętymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest kolor niebieski.

W szkołach AlterEdu od lat uczą się między innymi dzieci i młodzież z tymi zaburzeniami. Przy odrobinie zrozumienia i wsparcia odnoszą sukcesy edukacyjne i są wartościowymi członkami szkolnej społeczności.

Dlatego, jak co roku, postanowiliśmy włączyć się w działania, mające na celu propagowanie wiedzy
o tym, czym jest autyzm oraz co robić, aby życie osób nim dotkniętych stało choć trochę łatwiejsze. Dzięki temu my, jako społeczeństwo, nie stracimy potencjału, jaki posiadają i będziemy coraz bardziej otwarci na różnorodność.

Tego dnia uczniowie mogli okazać swoją solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem ubierając się na kolor niebieski – wchodząc do szkoły otrzymywali wówczas niebieskie cukierki. Grupa uczniów
i pedagogów wzięła udział w akcji przygotowywania i rozdawania przechodniom ulotek informujących na czym polega autyzm, o następującej treści:

KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

 

Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym, które powoduje, że osoby nim dotknięte mogą zachowywać się dziwnie, nieprzewidywalnie, mają kłopot w nawiązywaniu relacji społecznych, wyrażaniu emocji, rozumieniu niektórych zjawisk społecznych.

 

Autyzm nie jest chorobą psychiczną. Specjaliści określają autyzm jako całościowe zaburzenie rozwojowe. Dziecko z autyzmem rozwija się odmiennie niż jego rówieśnicy; jego zabawy przybierają często specyficzny bieg, mogą mieć charakter stymulujący, służą dostarczeniu sobie różnych bodźców. Dziecku trudno jest zrozumieć i przyjąć reguły zabawy rówieśniczej, polegającej na spontanicznym odgrywaniu ról, jak np. zabawa w sklep, w dom.

 

Autyzm nie mija z wiekiem i nie ma na niego lekarstwa. Osoba nim dotknięta ma przez całe życie problemy, przede wszystkim w relacjach
z innymi ludźmi. Osoby dobrze funkcjonujące radzą sobie w otoczeniu przede wszystkim dzięki systematycznej, długiej terapii. Autyści nie uczą się, jak osoby neurotypowe, poprzez doświadczenie i obserwację zachowań społecznych. Dzięki terapii i trenowaniu umiejętności społecznych oswajają sytuacje nieznane.

 

Autyzm może mieć różne stopnie nasilenia. Łagodną formę nazywamy Zespołem Aspergera, ciężki autyzm wiąże się często z brakiem rozwoju mowy. Wiele osób ma problemy sensoryczne – ich zmysły inaczej odbierają światło, dotyk, zapach, smak (na przykład nie pozwalają się dotknąć, zatykają uszy, gdy słyszą nieprzyjemny dla nich dźwięk).

 

Autyzm stanowi jedną z cech mózgu wielu sławnych ludzi. Częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Może przybierać różne, bardzo indywidualne formy.

 

Autyzm – okaż życzliwość, szacunek, opiekę. Przełamuj bariery.