Juvenes Translatores 2016/17

24 listopada Komisja Europejska po raz dziesiąty zorganizowała konkurs Juvenes Translatores na najlepszych młodych tłumaczy Unii Europejskiej. Liczba szkół, które uczestniczą w projekcie jest uzależniona od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim. Z Polski wybrano